TERAPEUCI

- Mgr fizjoterapii Grzegorz Roczniak

- Student Flanders International College of Osteopathy (Belgia) – 5-cio letnie studia podyplomowe – w trakcie (D.O)

- Uczestnik wielu kursów z zakresu fizjoterapii i medycyny sportowej, terapii manualnej oraz  masażu:

·         Medycyna i Rehabilitacja Sportowa (międzynarodowy tytuł Certyfikowanego Fizjoterapeuty Sportowego CSPT)

·         Masaż głęboki – Deep Tissue Massage Theraphy (The London School of Sports Massage)

·         Funkcjonalna Diagnostyka i Terapia Pacjentów w urazach sportowych i innych

·         Taping Sportowy

·         Terapia manualna wg Briana Mulligan`A,B

·         Techniki Energizacji Mięśni

·         Mięśniowo-powięźiowe rozluźnianie

·         Techniki Aktywnego Rozluźniania

·         Terapia Punktów Spustowych

·         Dysbalans mięśniowo-powięźiowy. Analiza funkcjonalna pacjenta

·         Taping Medyczny

·         Taping Sportowy

·         PNF podstawowy

·         Terapia Manualna

·         Masaż klasyczny, segmentalny, punktowy (akupresura), limfatyczny

·         Kongres „Nowe trendy i doświadczenia w medycynie i fizjoterapii sportowej”

·         Sympozjum „Uszkodzenia chrzęstno-kostne stawu skokowo-goleniowego