Badanie funkcjonalne Athletic 1080

Badanie funkcjonalne to jedna z najdokładniejszych metod pozwalających określić sprawność pacjenta.

Athletic 1080 jest to nowatorskie badanie funkcjonalne, dzięki któremu można w sposób precyzyjny ocenić wydajność ruchu. Dzięki specjalnie dobranym testom można określić zarówno ilościowo, jak i jakościowo dwa podstawowe filary każdego ruchu: MOBILNOŚĆ oraz STABILNOŚĆ. Jeśli, któraś z tych składowych nie działa poprawnie, trening żadnej cechy motorycznej nie będzie ani kompletny, ani bezpieczny. Tylko poprawne funkcjonowanie obu tych cech zapewni bezpieczny i kompletny trening każdej z dyscyplin sportowych.

Omawiany system za główny cel stawia sobie stworzenie unikalnego, a tym samym indywidualnego profilu badanej osoby. Dzięki temu będzie możliwe określenie wydajności ruchowej, specyficznej dla danej konkurencji. Profil ten umożliwi również odnalezienie słabych ogniw, a także opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego oraz treningowego poprawiającego mankamenty każdego z pacjentów. Cykliczne badanie zawodników, pomaga również w ocenie postępów treningowych.

Badania funkcjonalne przy użyciu Athletic 1080 skierowane są zarówno dla grupy sportowców profesjonalnych, jak i amatorskich, bez względu na uprawianą przez nich dyscyplinę sportową. Sprawdza się również u osób nie związanych ze sportem w celu poprawy jakości i komfortu życia oraz pracy.

U osób zdrowych znajduje swoje zastosowanie, jako element profilaktyki. Natomiast u zawodników kontuzjowanych pomaga wykryć pierwotne przyczyny urazu, a także jest doskonałym narzędziem do planowania terapii oraz dalszego programu treningowego.

Athletic 1080 System składa się z 3 etapów:

OCENA:
Dzięki specjalnie stworzonym testom wykonywanym w pozycji stojącej, jesteśmy w stanie usystematyzować pomiar wzorców ruchowych, co umożliwi nam ocenę stabilności i mobilności badanego zawodnika. Jak wiemy każdy ruch zależny jest od pracy całego łańcucha kinematycznego, w skład którego wchodzić może wiele stawów. TYLKO dzięki ocenie globalnych wzorców ruchowych możemy właściwie ocenić jakość ruchu.
Wyniki testów umożliwią lokalizację stawów lub regionów dotkniętych dysfunkcją i dostarczą wskazówki dla zaplanowania szybszej i skuteczniejszej terapii lub treningu.

ANALIZA:
Wszystkie rezultaty otrzymane na podstawie testów są przetwarzane przez specjalny program, pomagający dokonać analizy. Dzięki przeprowadzonemu badaniu otrzymamy unikalny profil badanego, który będzie odzwierciedlał fizyczną wydajność ruchu, a także pokazywał fizyczne ograniczenia lub ukryty potencjał zawodnika

OPTYMALIZACJA:
Po przeprowadzonej ocenie oraz analizie możliwe będzie stworzenie wysoce specyficznego oraz indywidualnego programu ćwiczeń, które pomogą w optymalizacji poszczególnych czynności ruchowych charakterystycznych dla danej dyscypliny sportowej. Dzięki temu docelowe programy treningowe staną się zdecydowanie skuteczniejsze.

Badanie funkcjonalne zawodnika przy użyciu systemu ATHLETIC 1080, pozwala ocenić jakość oraz efektywność ruchu. Dzięki temu możliwa jest poprawa ergonomii pracy, co będzie sprzyjać poprawieniu techniki oraz profilaktyce przeciążeniowej.

Więcej informacji na temat Athletic 1080 na stronie: http://www.athletic1080.com/what-is-1080map/

badanie funkcjonalne - Map1080