METODY PRACY

Ukończone kursy i szkolenia specjalistyczne:

  • Medycyna i Rehabilitacja Sportowa (międzynarodowy tytuł Certyfikowanego Fizjoterapeuty Sportowego CSPT)
  • Masaż głęboki  Deep Tissue Massage Theraphy (The London School of Sports Massage)
  • AFS – Funkcjonalna Diagnostyka i Terapia Pacjentów w urazach sportowych i innych
  • Terapia manualna wg Briana Mulligan`A,B
  • Terapia manualna tkanek miękkich:

¤ Techniki Energizacji Mięśni

¤  Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie

¤  Techniki Aktywnego Rozluźniania

¤  Terapia Punktów Spustowych

¤ Dysbalans mięśniowo-powięźiowy

¤  Analiza funkcjonalna pacjenta

  • Taping Medyczny
  • Taping Sportowy
  • PNF podstawowy
  • Terapia Manualna
  • Masaż klasyczny, segmentalny, punktowy (akupresura), limfatyczny

Uczestnik wielu kursów z zakresu fizjoterapii i medycyny sportowej, terapii manualnej oraz masażu

Grzes_fizjo2